Belasting Op Buitelandse Inkomste – Verandering Van Plan

Die SAID het onlangs ‘n konsep-belastingwet uitgereik wat voorgestel het dat Suid-Afrikaners belasting moet betaal op die verskil in belasting op inkomste verdien in die buiteland. Dus, as 10% belasting op buitelandse inkomste betaal is, was die belastingbetaler aanspreeklik vir die betaling van die bedrag wat ingevolge plaaslike belastingwetgewing betaalbaar sou wees (die maksimum inkomstebelastingkoers hier is 45%).

Ná sterk opposisie uit verskeie hoeke van die samelewing en ‘n in diepte konsultasieproses beplan die SAID nou om slegs belasting te hef op bedrae van meer as R1 miljoen wat in die buiteland verdien is. Hierdie toegewing word verwelkom deur belastingbetalers. Dus, as jy R1,1 miljoen in die buiteland verdien, sal jou Suid-Afrikaanse belastingaanspreeklikheid meer as R100,000 wees. Wat nog nie duidelik is nie, is of en in watter mate die buitelandse belastingkredietstelsel vereenvoudig en verbeter sal word om die nakoming van belastingwetgewing te vergemaklik en te verseker.

Onthou dat jy vir 183 dae in die jaar uit die land moet wees, waarvan ten minste 60 agtereenvolgende dae moet wees, om te kwalifiseer vir belastingvrystelling in Suid-Afrika.

Die SAID beplan om hierdie nuwe belastinghantering vanaf April 2020 in werking te stel en nie meer April 2019, soos aangedui in die oorspronklike konsepwetgewing nie. Hierdie vertraging gee werknemers tyd om voor te berei vir die veranderinge.

Die wetsontwerp is by die Parlement ingedien en sal na verwagting teen jaareinde afgehandel wees. Sodra dit uitgereik is, sal die wetgewing meer sekerheid gee oor die pad vorentoe.