Belastingopgawes is makliker hierdie jaar: moet jy belasting indien indien jy onder R500,000 verdien het?

Die gevreesde belasting-seisoen is weereens hier en jy het sekerlik al gehoor dat die persoonlike inkomstebelasting drumpel na R500,000 verhoog is.  Wat beteken dit in praktyk, wat is die perke en voorwaardes wat van toepassing is?  Wees bedag:  selfs al is jy vrygeskeld om opgawes in te dien, mag dit in jou guns tel om in elke geval jou opgawe in te dien.

Ons bied gedagtes rondom die bostaande en praktiese wenke om (soos SARS dit stel)  die verbeterede aanlyn indienning-stelsel te gebruik, asook om gebruik te maak van die verbeterde stelsels by SARS kantore; met verskeie innovasies om die 2019 Belasting-seisoen geriefliker en meer eenvouding vir belastingbetalers te maak om inkomstebelasting in te dien.

“Death and taxes may be inevitable but they shouldn’t be related”
(J.C. Watts Jr)

 Die belastingseisoen begin op 1 Augustus (1 Julie vir belastingbetalers wie vir e-filing geregistreer is, of wat toegang tot die MobiApp-toep het).  SARS het stappe geneem om die las vir beide belastingbetalers en SARS se administreerders te verlig.

Daar is 3 inisiatiewe hierdie jaar:

 • Verhoog die drumpel vir indiening van belastingopgawes van R350,000 na R500,000
 • Verbeterings aan die MobiApp-toep en EasyFiling
 • Verlenging van datums vir indiening van opgawes.

Inkomstedrempel na R500,000.00 verhoog

Belatstingbetalers wie se inkomste slegs van indiensneming afkomstig is, hoef nou slegs hul opgawes in te dien indien hul jaarlikse indiensnemings-inkomste R500,000 (voorheen R350,000) oorskry.  Die voorwaardes gepaard hiermee is dat belastingbetalers moet:

 • Slegs 1 werkgewer gedurende die jaar gehad het
 • Geen ander inkomste soos verhurings ontvang of motortoelae ens. nie
 • Geen addisionele aftrekkings eis (bv. mediese koste of aftreefondse) nie
 • Geen kapitaalwins van R40,000 of meer nie.

‘n Probleem wat SARS met die bostaande ondervind, is dat baie belastingbetalers steeds hul opgawes indien, tot 25% van die opgawes hoef nie ingedien word nie. In ‘n verdere poging om te voorkom dat belasting betalers onnodig opgawes indien, sal SARS ‘n gesimuleerde uitkomste stuur (asof hul die opgawe indien het) wat sal wys hoeveel belasting betaalbaar is.

Neem kennis van hierdie verbeteringe:

SARS het moeite gedoen om hul IT-sisteme op te dateer om sodoende die hoeveelheid mense wat die takke besoek (om hul opgawes in te dien), te verminder.  Tot dusver was daar beperkte sukses hiermee, so SARS probeer nou hierdie jaar nog harder:

 1. MobiApp*
  Hierdie toep stel belastingbetalers in staat om hul opgawes via hul slim-fone in te dien. Die sekuriteit op die toep is so verbeter:
 • ‘n Biometriese verifikasie fasiliteit
 • ‘n “One time pin” is bygevoeg
 • Die gebruik van sekuriteits-vrae
 • Wagwoord en gebruikersnaam kan maklik herstel word
 • Skandeer en laai dokumente op.*Let wel, hierdie toep kan nie vir provinsiale betalings gebruik word nie.
 1. eFiling

Die eFiling sisteem is nou meer verbruikers-vriendelik om betalings te maak, opgawes in te dien en om dokumente op te laai.  Addisioneel, kennisgewings wat deur SARS uitgereik word, sal nou meer spesifiek wees bv.  die kennisgewing sal spesifiek aandui watter dokumentasie benodig word in die geval van verifikasies en oudit.

Belastingbetalers mag die MobiApp-toep en eFiling vanaf 1 Julie gebruik, maar mag kantore sleg vanaf 1 Augustus besoek om hul opgawes in te dien.

2019 Belasting sperdatums


(Hierdie tabel is aangepas van SARS se tabel)

Dit is interessant dat die sperdatum vir fisiese inhandigings uitgestel is (dit was 21 September verlede jaar) en vir nie-voorlopige belastingbetalers (dit was 31 Oktober verlede jaar); terwyl daar geen verandering vir voorlopige belastingbetalers is nie.