Belastingvryheidsdag 2019 het aangebreek!

“Ongekende welvaart. Dit wat nie op belastingopgawes verskyn nie.” (Anoniem)

“Belastingvryheidsdag” is die eerste dag van die jaar waarop ons Suid-Afrikaners (as ‘n geheel) genoeg verdien het om Jan Taks klaar te betaal vir die jaar, en uiteindelik vir onsself te begin werk.
Vanjaar het hierdie dag op 18 Mei aangebreek. Dit is vyf dae later as in 2018. Dit is ook ‘n volle 37 dae later as in 1994, die eerste jaar waarin ons geredelik rekord hiervan het. Dit is nie ‘n verblydende tendens nie en ongelukkig ook nie een wat in die nabye toekoms gaan verander nie.

Maar dit kon erger gewees het. Belastingbetalers is in verskeie ander lande nog steeds besig om vir die regering te werk – die Noorweërs, om een voorbeeld te noem, vier eers Belastingvryheidsdag op 29 Julie!

“Agree, for the law is costly” (wise old proverb)

Die koste, vertraging en risiko’s wat by bestrede litigasie ter sprake is, is van die redes waarom dit dikwels meer gepas is om ‘n geskil eerder by wyse van mediasie te probeer oplos. Vra jou prokureur om jou te adviseer of jou aangeleentheid vir mediasie geskik is. Ons beskik al vir baie jare oor die opsie om “privaat mediasie” te gebruik om geskille op te los. Jy kan ook vandag ‘n dispuut na “hofgedrewe” mediasie verwys. Dit is beskikbaar by sekere landdroshowe regoor die land, óf voor óf tydens ‘n verhoor. Die getal howe wat hieraan kan voldoen, brei ook voortdurend uit.

Die lys van bestaande howe wat hierdie opsie van mediasie bied, word vanaf 1 Julie 2019 weer aansienlik uitgebrei – sien die volledige lys hier.