Neem Kennis Van Die nuwe Korporatiewe Inkomstebelasting Boetes!

Daar is slegs die normale belasting-sperdatums vir November, maar maatskappye moet kennis neem van ‘n nuwe waarskuwing van die SAID dat hulle vanaf Desember 2018 administratiewe boetes sal oplê vir uitstaande korporatiewe inkomstebelasting opgawes. Tot dusver is boetes slegs opgelê waar persoonlike opgawes nie ingedien is nie.

Volgens die SAID sal hierdie boetes wissel tussen R250 tot R16,000 per maand (sien tabel hieronder) vir elke maand wat die nie-nakoming voortduur, afhangend van ‘n maatskappy se vasgestelde verliese of belasbare inkomste (ons fokus), en sal van toepassing wees op maatskappye waar daar reeds ‘n finale kennisgewing uitgereik is om ‘n opgawe in te dien.

Neem kennis dat hierdie ook op dormante maatskappye van toepassing is: indien ‘n maatskappy dormant is, moet 2018 se uitstaande opgawes steeds ingedien word om te voorkom dat ‘n boete opgelê word.

Tabel: Boetes vir administratiewe nie-nakoming

Belasbare inkomste vir die voorafgaande jaar (laaste opgawe ingedien)

 ‘Boete’

Aangeslane verlies R250
R0 – R250,000 R250
R250,001 – R500,000 R500
R500,001 – R1,000,000 R1,000
R1,000,001 – R5,000,000 R2,000
R5,000,001 – R10,000,000 R4,000
R10,000,001 – R50,000,000 R8,000
Bo R50,000,000 R16,000