Julie 2016

Vakante posisie: Menslikehulpbronne adviseur

Ligging: Worcester Pos: Permanent Posvlak: Bestuurder Sluitingsdatum: 31 Julie 2016 BGR Jacobs Bester Griessel bied Menslikehulpbronne-dienste, aanvullend tot die dienste wat normaalweg deur ‘n oudit- en rekenmeesterspraktyk gelewer word. Ons fokus daarop om spesialiskennis in elke diensgebied te verseker om sodoende aan elke kliënt se unieke behoeftes te voldoen. Ons poog dat elk van ons

Vakante posisie: Menslikehulpbronne adviseur Read More »