Augustus 2018

Die Nuwe Reistoelaag: Werk dit en hoe beïnvloed dit jou?

Die 2018/2019 belastingjaar bring belangrike veranderinge in hoe u as werknemer vergoed kan word vir werkverwante reisonkostes. Beide werkgewers en werknemers moet verstaan hoe die nuwe reistoelae u in die praktyk sal beïnvloed. Ons bespreek die drie tipes reistoelae, die nuwe veranderinge, die redes waarom die SAID dit aangebring het, en die administratiewe las en […]

Die Nuwe Reistoelaag: Werk dit en hoe beïnvloed dit jou? Read More »

Die SAID Se Nuwe Dienshandves – ‘n Positiewe Stap

In die herbouing van die SAID as ‘n wêreldklasinstansie en om positiewe verhoudinge met belastingbetalers te vestig, het die bestuur ‘n nuwe Dienshandves vrygestel wat die ou Kliëntehandves vervang. Ons bespreek die hoogtepunte van die nuwe Handves, wat die SAID onderneem om te doen, en wat van belastingbetalers verwag word. Van besondere belang is die

Die SAID Se Nuwe Dienshandves – ‘n Positiewe Stap Read More »