Februarie 2018

Werknemers Neem Kennis: Botsende Belange Kan Tot Afdanking Lei

Eerlikheid is die beste beleid, aldus Benjamin Franklin. Op werknemers rus ‘n algemene verpligting om lojaal, eerlik en in die beste belang van hul werkgewers op te tree. Dit hou ook in dat werknemers enige moontlike botsing tussen hul eie belange en die belange van hul werkgewers moet vermy. ‘n Onlangse beslissing van die Arbeidshof […]

Werknemers Neem Kennis: Botsende Belange Kan Tot Afdanking Lei Read More »

Trustee: Eiendomstransaksie – Wat Is Die Risiko Dat Jy Persoonlik Aanspreeklik Gehou Kan Word?

Wanneer enigiemand van ‘n trust koop of aan ‘n trust verkoop moet jy jou prokureur opdrag gee om die ooreenkoms vir jou deur te gaan. Jy wil sekerheid hê dat die nodige beskerming in die ooreenkoms ingebou is om jou teen die risiko’s te beskerm. Om met ‘n trust ‘n ooreenkoms aan te gaan verg

Trustee: Eiendomstransaksie – Wat Is Die Risiko Dat Jy Persoonlik Aanspreeklik Gehou Kan Word? Read More »