Die Aangepaste Kredietverskaffer Registrasie Drempel – Is Jy Steeds Vrygestel?

 “Aye, there’s the rub” (Hamlet)

Indien jy ‘n kredietverskaffer is en ingevolge die Nasionale Kredietwet (NKW) as sulks moet registreer, kan jou versuim om dit te doen ingrypende gevolge hê. Om mee te begin, kan ‘n hof ‘n “billike bevel” uitreik met betrekking tot jou krediet- / leningsooreenkomste, met insluiting van ‘n bevel dat dit nietig en onafdwingbaar is.

Belangrik: Die NKW en Regulasies het ‘n aantal tegniese vereistes en slaggate vir die onoplettende. Die onderstaande is slegs ‘n opsomming van ‘n paar baie ingewikkelde definisies en aangeleenthede, daarom moet jy hulp kry van jou rekenmeester as jy onseker is oor enigiets!

Moet jy registreer?

Nie alle kategorieë kredietverskaffers is verplig om te registreer nie. Beantwoord die volgende vrae om te bepaal wat vereis word –

  1. Is jy ‘n “kredietverskaffer”? Die formele definisie in die NKW is baie wyd; as jy op enige wyse krediet verskaf of lenings voorskiet, val jy waarskynlik daarbinne. As jou antwoord “ja” is, lees verder…..
  2. Is jou ooreenkoms ‘n “kredietooreenkoms”? Weereens is die formele definisie in die NKW baie wyd bewoord en sluit in enige kredietfasiliteit, transaksie of waarborg, ook enige ooreenkoms waar geld geleen word of goedere of dienste verskaf word waar betaling uitgestel word; en enige heffing, fooi of rente betaalbaar is aan die kredietverskaffer.  ‘n Rentevrye en fooivrye lening sal byvoorbeeld nie binne die definisie val nie.

Neem kennis dat ses maande gelede, registrasie net verpligtend was as jy meer as 100 kredietooreenkomste gehad het, maar dit het verander – jy is verplig om te registreer selfs al het jy slegs een ooreenkoms.

Weereens, as jy “ja” geantwoord het, lees verder…..

3. Oorskry die hoofskuld volgens alle uitstaande kredietooreenkomste die drempel volgens die staatskoerant?  Hier is Hamlet se “rub” – die drempel is tans R500 000, so tot nou sou jy waarskynlik vrygestel wees as jy ‘n klein uitlener is. Maar effektief vanaf 11 November is die drempel verminder na nul. Met ander woorde, sal jy vanaf 11 November “ja” antwoord op hierdie vraag, ongeag die bedrag wat aan jou geskuld word.

Jy hoef nie te registreer nie as …..

Kom ons beweeg aan na omstandighede waar jy nie hoef te registreer nie –

4. As die ooreenkoms ‘n “Toevallige Kredietooreenkoms” (“Incidental Credit Agreement”) is. Dit is wanneer jy nie krediet gegee het nie, maar jy hef rente of ander fooi op agterstallige rekeninge, of gee afslag op vroeë vereffening.

5. As jou kredietnemer ‘n “regspersoon” is (breedweg ‘n maatskappy, vennootskap of trust met drie of meer trustees) en –

a) Dit (saam met alle ander “verwante” regspersone) ‘n batewaarde of jaarlikse omset van R1 miljoen of meer het, of

b)Jou ooreenkoms met hom “groot” (meer as R250 000) is.

6. Die NKW is net van toepassing as jy op “armlengte” met die skuldenaar is.  “Armlengte” word nie gedefinieer nie, maar dit beteken in die algemeen dat julle onafhanklik van mekaar is. Neem kennis dat daar ‘n paar spesifieke reëls hier toegepas moet word. ‘n Persoonlike lening aan ‘n familielid sal byvoorbeeld nie onder die NKW val waar daar ‘n verhouding van “afhanklikheid” of “interafhanklikheid” tussen julle is nie.

7. Sekere ooreenkomste word spesifiek uitgesluit van die definisie van “kredietooreenkoms”, byvoorbeeld versekeringspolisse en verhuring van vaste eiendom. Die eienaar van verhuringseiendom hoef dus nie te registreer nie. En, soos reeds hierbo genoem, sal rentevrye en fooivrye lenings ook buite die definisie val.

Soos hierbo gesê, is volledige advies van jou rekenmeester onontbeerlik in geval van twyfel – daar is te veel op die spel om enige kanse te waag.  En moenie vergeet nie dat selfs as jy nie hoef te registreer nie, ander bepalings van die NKW steeds op jou van toepassing kan wees, soos ‘n verbod op die toestaan van roekelose lenings.

 As jy moet registreer, is die spertyd 11 November 2016. En registrasie is ‘n ingewikkelde proses, so moenie uitstel nie!