Die Belastingseisoen Het Aangebreek: Hier’s Wat Jy Moet Weet En Doen

“Giving money and power to government is like giving whiskey and car keys to teenage boys” (P.J. O’Rourke)

Die belastingseisoen vir individue het op 1 Julie geopen, en terwyl ons grappies kan maak oor die pyn om belasting te betaal, bly dit natuurlik ‘n integrale deel van die lewe.

Teen hierdie tyd moes u al u ondersteunende dokumentasie reeds ingesamel het. Dit is ‘n belangrike taak, indien u belasting nie 100% korrek is nie kan dit lei tot navrae en oudits deur die SAID. Dit is duidelik iets om te vermy. Alhoewel u die dokumentasie nie saam met u belastingopgawe hoef in te dien nie, moet u dit vir vyf jaar hou indien die SAID dit aanvra.

Indien u egter verkies om u opgawe by ‘n SAID-tak in te dien, sal u al u dokumentasie en I.D. moet saamneem.

Dokumentasie wat u gaan benodig:

  • IRP5. Indien u gedurende die afgelope jaar van werkgewer verander het, sal u ten minste een ander IRP 5 ontvang het. Indien u enige aftreefondse ontvang, sal die betrokke instelling aan u ‘n IRP 3 (a) stuur.
  • IRP 3 (b) vir enige beleggingsinkomste ontvang.
  • Mediese sertifikate van u mediese fonds, plus enige mediese uitgawes aangegaan wat nie deur u mediese fonds gedek was nie.
  • ‘n Logboek indien u ‘n motortoelaag ontvang.
  • Enige aftreefondssertifikate ontvang.
  • Enige ander dokumentasie wat u opgawe sal beïnvloed, bv. as u gedurende die belastingjaar ‘n kapitaalwins of verlies gehad het.

Dit is belangrik om te kontroleer of die belastingsertifikate wat u ontvang het, akkuraat is. Indien u ‘n fout vind, gaan terug na die persoon of instansie wat vir u die sertifikaat gestuur het en vra ‘n gekorrigeerde sertifikaat aan. Die SAID voltooi u belastingopgawe met inligting soos verkry van derde partye (IRP5, IRP 3, ens.) en die enigste manier om die inligting op u belastingopgawe te verander, is om die belasting sertifikate weer uitgereik te kry. Dit kan ‘n baie omslagtige proses wees.

Moet u ‘n belastingopgawe indien?

Indien u R350,000 of minder verdien –

  • Van een werkgewer,
  • Geen ander belastingaftrekkings, soos ‘n motortoelaag of aftreefondse het nie,
  • Minder as R23 800 in rente in Suid-Afrika (as u jonger as 65 jaar oud is) of R34 500 in rente (as u 65 of ouer is) verdien,
  • ‘n Nie-inwoner is met slegs vrygestelde dividendinkomste.

Indien u aan die bogenoemde punte voldoen is u van die gelukkig individue wat nie ‘n belastingopgawe hoef te voltooi nie. Daar is wel ‘n paar uitsonderings, indien u twyfel is dit veiliger om u rekenmeester te raadpleeg. As u ‘n opgawe indien wat nie van u verwag word nie kan dit, weens die SAID se stelsels, lei tot ‘n outomatiese oplegging van strawwe en dit kan weer lei tot onnodige geskille met die SAID.

Natuurlik as u ‘n terugbetaling moet ontvang, moet u ‘n belastingopgawe indien.

Sperdatums

Belangrike datums vir die 2016/2017 belastingjaar, verskyn in die tabel hieronder:

Tax Season Deadlines

Belangrik: Moenie vir swendelary val nie, wees waaksaam vir enige bedrieërs wat hierdie tyd van die jaar belastingbetalers teiken met e-posse wat soos SAID-verwante transaksies lyk.