Die SAID Se Nuwe Dienshandves – ‘n Positiewe Stap

In die herbouing van die SAID as ‘n wêreldklasinstansie en om positiewe verhoudinge met belastingbetalers te vestig, het die bestuur ‘n nuwe Dienshandves vrygestel wat die ou Kliëntehandves vervang.

Ons bespreek die hoogtepunte van die nuwe Handves, wat die SAID onderneem om te doen, en wat van belastingbetalers verwag word.

Van besondere belang is die verskillende tydperke wat die SAID nou sal “beoog” om aan te voldoen vir dienste soos nuwe registrasies, aanslae, terugbetalings, redes vir die bevraagtekening van aanslae, en oorweging van besware.

Die nuwe bestuur by die SAID poog om hul beeld te herstel en weer bekend te staan as die wêreldklas organisasie wat dit eens was.

Onder die uitkomstes wat hulle hoop om in hierdie belastingjaar te bereik is stygings:

 • In openbare vertroue en geloofwaardigheid,
 • In die gemak en regverdigheid vir belastingbetalers in hul interaksies met die SAID.

Om hierdie doelwitte te bereik, het die SAID ‘n nuwe Dienshandves vrygestel.

Hoogtepunte van die Dienshandves

Die 2018 “Dienshandves” vervang die 2007 “Kliëntehandves” wat in 2012 van die SAID se webwerf verwyder is.

Die nuwe Handves begin op ‘n goeie noot deur te onderneem om eerlik met belastingbetalers te wees, om bedagsaam te wees, om belastingbetalers se privaatheid te respekteer, en om belastingbetalers toe te laat om aanslae te verstaan en te appelleer.

Belastingbetalers het egter ‘n verantwoordelikheid om tydig en eerlik te wees in hul kommunikasie met die SAID, alle belasting te betaal, te verseker dat die SAID hul korrekte inligting het, nie betrokke by korrupsie te raak nie, of ander aan te moedig om nie hul belasting te betaal nie.

Dit alles klink goed, maar wanneer dit kom by die werklike interaksie tussen die SAID en belastingbetalers, word die woord “onderneem” algemeen. SARS “onderneem” byvoorbeeld om:

 • Tydens spitstye, oproepe binne 4-minute te beantwoord.
 • Registrasies binne 2 werksdae te voltooi (indien daar aan al die registrasievoorwaardes voldoen is).
 • Opgawes wat deur e-filing ingedien is, binne 5 werksdae na te gaan.
 • Terugbetalings binne 7 werksdae te laat geskied, nadat die aanslag gefinaliseer is, mits:
 • Niks anders aan die SAID verskuldig is nie,
 • Alle SAID prosesse voltooi is, en
 • Geen addisionele verifikasie of oudit plaasvind nie.
 • Terugbetalings in terme van Doeane- en Aksynsbelasting moet binne 30 werksdae betaal word.
 • Verskaf redes vir aanslae wat bevraagteken is binne 45 werksdae en oorweeg besware binne 60 werksdae.

Hierdie moet ten minste beskou word as ‘n belowende stap deur die SAID om meer positief by belastingbetalers betrokke te raak.

Wat van ‘n belastingbetaler se Handves van Regte?

Daar is ook ‘n deurlopende debat oor ‘n Belastingbetaler Handves van Regte (Taxpayer Bill of Rights). Die Davis Belastingkomitee het hiervoor gepleit en geargumenteer dat die verhouding tussen die SAID en Suid-Afrikaanse burgers fundamenteel is vir die sosiale kontrak tussen die mense en die regering. ‘n Belastingbetaler Handves van Regte word beskou as deel van internasionale beste praktyk, kom ons wag en kyk wat ontwikkel.