DIENSTE

Ons lewer alle dienste wat normaalweg deur ‘n oudit- en rekenmeesterspraktyk gelewer word, met ‘n spesifieke klem op belastingbeplanning en -nakoming. Johan Jacobs en Wessel Bester het nagraadse kwalifikasies in Belasting en leerlingrekenmeesters word aangemoedig om in te skryf vir nagraadse kursusse in Belasting. Gert Griessel het sy MBA graad verwerf en fokus op bestuurskonsultasie en SEB verifikasie.

Ons is ingerig om die noodsaaklike rekeningkundige en statutêre behoeftes van ons kliënte aan te spreek, vanaf kliënte se dag-tot-dag rekeningkundige behoeftes tot slegs ‘n statutêre oudit, te kan hanteer.

Ons lewer die volgende dienste:

 • Byhou van rekeningkundige rekords
 • Voltooi en indien van die volgende statutêre opgawes:
  • BTW
  • LBS, SDL, WVF
  • Vergoedingskommissaris
  • Inkomstebelasting
 • Opstel van finansiële jaarstate
 • Salaris buro
 • Opstel van begrotings en kontantvloei modelle
 • Uitvoer van oudit of oorsig prosedures
 • Maatskappy en Beslote  Korporasies sekretariële werk
 • Boedelbeplanning
 • Opstel van testamente
 • Oprigting van Trusts
 • SEB konsultasie en verifikasie