Direkteure: Die Steinhoff Debakel Beklemtoon U Blootstelling Aan Persoonlike Aanspreeklikheid

Die “nuwe” Maatskappywet van 2008 het belowe om groter aanspreeklikheid op direkteure te plaas. Dit was in reaksie op direkteure wat groter magte in die Wet gegee word.

Let asseblief daarop dat die Wet nie onderskei tussen nie-uitvoerende en uitvoerende direkteure nie.

Wat word van u as direkteur verwag?

‘n Direkteur moet in goeie trou en in die beste belang van die maatskappy optree. Meer spesifiek “met die graad van sorg, vaardigheid en ywer wat redelikerwys van ‘n persoon verwag kan word- (i) wat dieselfde funksies met betrekking tot die maatskappy uitvoer as dié wat deur daardie direkteur uitgevoer word; en (ii) oor die algemene kennis, vaardigheid en ondervinding van daardie direkteur beskik. “

Met ander woorde, indien u ‘n spesialis in finansies is, sal u die kennis en ondervinding hê om die interne finansiële bedrywighede van die maatskappy te evalueer. Daar word van die raad van direkteure verwag om direkteure aan te stel om te verseker dat hulle oor die nodige vaardighede beskik om alle belangrike aspekte van die onderneming te dek.

Direkteure is aanspreeklik vir enige koste, verliese of skade wat voortspruit uit die skending van hul pligte.

Steinhoff en nie-uitvoerende direkteure

Die ineenstorting van Steinhoff draai om rekeningkundige onreëlmatighede wat al jare lank aan die gang was. Wat interessant is in die Steinhoff-saak is dat daar ses nie-uitvoerende direkteure is wat geoktrooieerde rekenmeesters is.

Tot op hede is geen nie-uitvoerende direkteur (Steinhoff of andersins) onder hierdie bepalings aanspreeklik gehou nie. Dit sal waarskynlik verander, aangesien ontevrede oorsese beleggers hulself gereed maak om die direkteure van Steinhoff te dagvaar vir hul verliese.

Hierdie verliese beloop biljoene dollars, dus behoort dit ‘n hoë profiel saak te wees. Dit het ook die potensiaal om ‘n presedent te skep wat ander verontregte belanghebbendes sal aanmoedig om direkteure aanspreeklik te hou vir hul optrede.