Direkteure: Kyk Na U Likwiditeit En Solvensie!

Niks is meer vernederend as om finansiële probleme in die gesig te staar nie. Skielik is alle energie gefokus op oorlewing eerder as om die besigheid te laat groei. Dit verwyder die pret uit die organisasie, laat gerugte van afleggings floreer en as bestuur nie versigtig is nie, kan die gerugte realiteit word.

Die belangrikheid van likwiditeit en solvensieverhoudings

Sedert die “nuwe” Maatskappywet in werking getree het, het die fokus verander. Die “ou” Wet beskou die hoeksteen van volhoubaarheid as “kapitale toereikendheid” – aanvaarbaarheid was gelykstaande aan positiewe ekwiteit (aandelekapitaal plus behoue ​​winste).

Globalisering en tegnologie het besighede se siklusse bespoedig en het moderne denke verskuif na likwiditeit en solvensie as aanwysers van ‘n maatskappy se lewensvatbaarheid. Die nuwe Maatskappywet het hierdie filosofie aanvaar.

Wat is likwiditeit en solvensie?

Likwiditeit meet die organisasie se vermoë om sy korttermynverpligtinge oor die volgende twaalf maande na te kom, dit wil sê die betaling van alle krediteure en enige skuld wat in daardie tydperk betaalbaar is. Solvensie meet of ‘n organisasie se bates groter is as sy laste oor die volgende twaalf maande. As u laste u bates oorskry, het u gewoonlik te veel skuld aangegaan, of u verhandel teen ‘n verlies.

Daar is formules wat gebruik kan word om likwiditeit en solvensie te bepaal. Die beste benadering is waarskynlik ‘n gedetailleerde kontantvloei ontleding wat na die volgende twaalf maande kyk. Hierdie ontleding word egter gewoonlik vir ‘n langer tydperk gedoen – dit hang af van hoeveel vertroue u plaas op die akkuraatheid van die kontantvloei.

As deel van die kontantvloei ontleding word alle bekende risiko’s oorweeg om die potensiële impak wat dit op kontantvloei kan hê te meet, indien die risiko’s sou ontstaan. Op hierdie manier kan u beplan vir enige onvoorsiene gebeure en hoe u daarop sal reageer. U kan byvoorbeeld kontantreserwes hou om potensiële risiko’s te dek.

Baie suksesvolle ondernemings kyk na kontantvloei as deel van hul maandelikse finansiële prosedures. Dit bied aan die organisasie die geleentheid om betyds kontantvloei probleme te identifiseer en die situasie effektief te bestuur.

Wat die Wet vereis, en die risiko van persoonlike aanspreeklikheid

Ingevolge die Maatskappywet moet organisasies die volgende oorweeg, indien dit waarskynlik lyk dat die organisasie nie sy korttermynverpligtinge sal kan nakom nie, of in die daaropvolgende ses maande insolvent sal raak:

  • Die organisasie insolvent verklaar indien die situasie onvermybaar is, of
  • Implementering van ondernemingreddingsverrigtinge.

Indien die organisasie se finansiële verliese voorsien kon word, maar daar was nie enige ondernemingreddingsverrigtinge geïmplementeer of bankrotskap verklaar nie, kan direkteure persoonlik aanspreeklik gehou word.

Wees verstandig – bly op hoogte en maak seker dat likwiditeits- en solvensietoetse uitgevoer word. Raadpleeg u rekenmeester by die eerste teken van moeilikheid!