“EXPAT TAX”/ BELASTING OP INKOMSTE VERDIEN IN BUITELAND – HOE SAL DIE VERANDERING JOU AFFEKTEER?

Suid-Afrikaanse burgers wat in die buiteland ‘n inkomste verdien het tot nou ‘n “183/60” beslastingvrystelling geniet.

Dit sal wel verander met wetgewing wat onlangs deurgevoer is, dus is dit belangrik om nou al vir die opkomende veranderinge te beplan. Stuur gerus hierdie artikel aan ‘n iemand wat in die buiteland werk, indien dit nie op jou van toepassing is nie.

Ons kyk na wat die veranderinge behels, of dit jou sal affekteer, wanneer dit in werking gestel gaan word en wat jy daaromtrent kan doen. Ons sluit die artikel af met gedagtes oor hoe dit moontlik werkgewers en die land as geheel gaan affekteer.

A fine is a tax for doing wrong. A tax is a fine for doing well.” (Ecard humour)

Wetgewing wat onlangs deurgevoer is, het die belastingvrystelling wat aan werknemers in die buiteland is beskikbaar is, verwyder. Tenspyte van intensiewe teenkanting van drukgroepe, is daar geen twyfel dat die belastingsowerhede beslote is om voort te gaan met hierdie belasting nie.

Die belasting sal in werking tree op 1 Maart 2020.

Hoe dit werk en die “183/60” belastingvrystelling
Voor die onlangse verandering, was geregistreerde belastingbetalers wat vir meer as 183 dae in enige 12 maande periode (ten minste 60 dae aaneenlopend) in die buiteland werk, nie verplig om belasting op inkomste wat in die buiteland verdien is, in Suid-Afrika te betaal nie.

Vanaf 1 Maart volgende jaar, sal buitelandse inkomste van meer as R1 miljoen per jaar, belas word. Siende dat hierdie inkomste byvoordele insluit, en die Rand swak vergelyk met eerste wêreld geldeenhede, sal baie werkers in hierdie inkomste drumpel val.

Is jy aanspreeklik?
Indien jy ‘n resident vir belastingdoeleindes is, dan is jy aanspreeklik vir hierdie nuwe belasting.

SARS pas twee toetse toe om vas te stel of jy ‘n belasting resident is:

  1. Waar jou huis, familie en bastes geleë is (die “gewone resident” toets). Indien hierdie in Suid-Afrika is, het jy die toets geslaag.
  2. Waar jy fisies woon (die “fisiese teenwoordigheidstoets”). Dit is gebasseer op:
  • Het jy 91 of meer dae in Suid-Afrika gedurende die huidige belastingjaar spandeer?
  • In die afgelope vyf jaar, het jy meer as 91 of meer dae in Suid-Afrika in elk van die vyf jare spandeer
  • Het jy 915 dae of meer in die afgelope vyf jaar in Suid-Afrika spandeer?

Indien jy “ja” geantwoord het op enige van die vrae hierbo, dan is jy ‘n resident vir belastingdoeleindes is, maar jy hou op om een te wees indien jy buite Suid-Afrika is vir ‘n aaneenlopende periode van ten minste 330 volle dae.

Moet jy as resident vir belastingdoeleindes emigreer?

Dit sal moeilik wees om met ‘n bevredigende strategie vorendag te kom, maar ten minste het SARS vir belastingbetalers tyd gegee om hul opsies te oorweeg.

Een opsie wat deur belastingbetalings oorweeg word is om as resident vir belastingdoeleindes te emigreer. Dit is ‘n baie komplekse proses wat ons in opkomende artikels sal bespreek.

Terwyl dit buitelandse belastingaanspreeklikheid sal oplos, is dit ‘n moeilik proses met baie gevolge vir belastingbetalers het en dit hang van elke belastingbetaler se individuele omstandighede af. Noukeurige advies van jou rekenmeester is van uiterste belang hier.

Goed of sleg vir werkgewers in Suid-Afrika?
Hierdie nuwe belastingreël kan nadelig wees vir die land. Daar is twee kategorieë van mense wat in die buiteland werk – die wie se werkgewers oorsese kantore het, en professionele persone wat daarna streef om harde kontant bates te akkumuleer.

In terme van die eerste kategorie, sal dit vanselfsprekend werkgewers meer uit die sak jag indien hul, hul werknemers opdrag gee om oorsee te werk. In die tweede kategorie, is dit waarskynlik dat baie, indien nie alle werkgewers hul residensie vir belastingdoeleindes na ‘n meer belasting-vriendelike omgewing sal skuif.

Die gevolg hiervan sal wees dat Suid-Afrika kritiese vaardighede sal verloor, wat die land nie kan bekostig om te verloor nie. Dit trek ook twyfel oor presies hoeveel inkomste SARS van hierdie veranderde wetgewing sal inwin.