Hoe om risikobestuur in jou besigheid te verbeter

Om as besigheidseienaar deur ‘n hoogsvernietigende gebeurtenis oorrompel te word, kan jou duur te staan kom, of selfs fataal wees. Tog blyk die wêreld asof dit as geheel na onvoorspelbaarheid op allerhande vlakke beweeg. Hoe kan jy sulke risiko’s bestuur?

Ons bespreek ‘n paar praktiese idees oor die verbetering van jou risikobestuur in die algemeen, met die klem op voorbereiding vir die onvoorspelbare, om realistiese benadering tot risikobeplanning te neem, om die vraag omtrent operasionele risiko’s aan te spreek asook bestuursopleiding.

Risiko is ‘n dinamiese proses – neem stappe om dit te verminder!

Risikobestuur het die afgelope twintig jaar al hoe meer gewild geword. Dit is ook ‘n hoeksteen van goeie bestuur. Ten spyte van hierdie toenemende fokus, word besighede steeds oorrompel deur gebeure wat daartoe lei dat hoë koste aangegaan moet word.

Potensiële probleme en onvoorspelbaarheid – “think outside the box”.

‘n Risikobepaling word gewoonlik deur middel van ‘n matriks gedoen en sodra alle moontlike risiko’s geïdentifiseer is, word hulle in terme van koste vir die onderneming geklassifiseer, indien dit sou voorkom.

Dit is ‘n beperkte manier om hierdie proses te doen, aangesien onlangse gebeure gewys het presies hoé onvoorspelbaar die wêreld geword het: byvoorbeeld ‘n vulkaan in Ysland wat die meerderheid van vlugte in Europa ontwrig het.

Moenie net dink aan risiko’s waarvan jy weet nie, maar dink aan ‘n moontlike gebeurtenis wat jou besigheid vir ‘n onbepaalde tyd kan sluit. Selfs as jy nie iets spesifiek kan voorstel wat jou besigheid kan sluit nie, kan jy vir so ‘n moontlikheid voorberei.

Optimisme teenoor pessimisme

Die meerderheid van ons is optimisties as ons na die toekoms kyk en daarom is ons geneig om optimisties te wees wanneer ons ‘n risikomatriks sou doen. Jou besigheid sou voordeel trek indien ‘n meer pessimistiese of ‘n meer redelike, realistiese benadering geneem sou word.

Oorweeg die operasionele risiko’s

Die meeste risikobepalings is geneig om op ‘n hoë vlak te gebeur, soos “is ons verkoopsstrategie gegrond en word daar vir risiko’s voorsiening gemaak?” Maar dink ons aan wat operasioneel verkeerd kan gaan? Die BP-ramp in die Golf van Mexiko in 2010 beklemtoon hierdie probleem. ‘n Onderhoudsfout het gelei tot ‘n ontploffing waarin 11 mense dood is, wat gelei het tot 3 miljoen vate olie wat in die see gelek het en dat BP se aandeleprys met 50% gedaal het.

Wenk: sluit risikobeperking (risk mitigation) in die posbeskrywings van middel- en laermiddelbestuur in jou besigheid, met die klem op operasionele risiko.

Risiko is ‘n dinamiese proses – hou aan om te dink aan wat verkeerd kan gaan, en hoe om die kans dat dit verkeerd kan gaan, te verminder.