Inflasie se verskillende invloede : Die gevaar vir Suid-Afrika

Statistieke SA maak elke maand die inflasiesyfer (VPI) bekend. Tans is dit 5.9%, wat ‘n aansienlike verbetering is op Februarie se 7%.

Wat interessant is, is dat die VPI syfer ‘n samestelling is van vyf kwintiele van inkomstegroepe – van die armes tot die welgesteldes.

 Wat wys die kwintiele?

Dit wys dat vir die rykes die VPI 5.8% is, maar vir die armes is dit 8%. Effektief is die armer gedeeltes van die samelewing baie meer blootgestel aan inflasie. Die grootste skuldige is voedselpryse, wat toeneem met 11.3%. Dit het ‘n groter relatiewe impak op die armes as op die welgesteldes.

Miskien help dit om die toenemende vlaag van dienslewering protesaksies en die algemene misnoegdheid in die land te verduidelik.

 Ongelykheid neem toe, en dit is gevaarlik

Ons weet dat Suid-Afrika een van die mees ongelyke samelewings in die wêreld het en in die middel- tot langtermyn is dit onvolhoubaar. En die inflasiesyfers wys dat ongelykheid nie afneem nie, maar toeneem.

Terwyl ons spekuleer oor al die politieke intriges en studente opstande wat daagliks die hoofopskrifte haal, laat ons onthou dat as ons ongelykheid nie gaan aanspreek nie, dit gaan terugkom om ons te byt.