Kommunikeer met eerlikheid – die “Orakel van Omaha” praat

Hoekom moet “eerlikheid” ‘n sleutelbeginsel van leierskap in jou besigheid wees?  Hoe sal eerlikheid jou en en jou besigheid baat?

Ons ondersoek hoekom bekendmaking en konfrontering van probleme in jou besigheid, nodig is om ‘n konstante, belangrike en betroubare langtermyn strategie vir volhoubaarheid en winsgewindheid is.

Warren Buffet is ‘n ondersteuner van die “Eerlikheids Ontledings Opname”, of te wel “Candour Analytics Survey”, kom ons kyk na die opname se metodologie en uitkomstes:

“The CEO who misleads others in public may eventually mislead himself in private” (Warren Buffett)

Besighede wat volhoubaar vir die langtermyn is, is eerlik met hulself en al hul belanghebbendes.

Eerlikheid is die beginpunt

Indien jy eerlik en opreg in jou besigheid met mense is, sal jy hul vertroue wen; en wanneer jy hul vertroue het, sal hul jou volg.  DIe woord vir eerlikheid in Engels, “candid” het sy oorsprong van die Latynse woord “candeo” wat “verlig” beteken – ‘n eerlike persoon skroom nie daarvan weg om lig te werp nie, ook nie om probleme te konfronteer nie.

Maak eerlikheid ‘n sleutelbeginsel van leierskap in jou besigheid

Oefen om eerlikheid in jou doen en late te laat weerspieël.  Om dit te doen, beteken jy sal ‘n konstante en toenemende betroubare boodskap aan jou besigheid se belanghebbendes moet stuur.  Jy sal ook vind dat jou personeel jou voorbeeld sal volg, wat op sy beurt weer ‘n gefokusde besigheid as gevolg sal hê.  In die langtermyn, sal dit help om jou besigheid volhoubaar en winsgewend te maak.

Die “Eerlikheids Ontledings Opname” werk!

In die VSA het ‘n konsultant baie aandag gelok deur hierdie opname te ontwikkel en te versprei.  Hierdie opname het so ontwikkel dat dit die verskeie kommunikasie-elemente wat deur ‘n besigheid versprei word met sy finanasiële syfers meet; en die besigheid vanuit verskillende oogpunte ondersoek soos:

  • rentmeesterskap
  • strategie
  • aanspreeklikheid
  • visie
  • leirskap
  • verhoudings met belanghebbendes

Hierdie model meet hoe suiwer die kommunikasie van die besigheid is, en gee negatiewe punte vir elemente wat “FOG” Fact deficient, Obfuscating, Generalities) is.  Wat interessant omtrent hierdie opname is, dat hoe hoër die besigheid se punte in die opname is, hoe beter presteer hul in vergelyking met ander besighede in hul sektor – die top 25% Eerlikheids-gelysde besighede seëvier 3-dubbeld bo die S&P indeks in 2017-2018 (29.7% teenoor die 11% opbrengs van die S&P indeks).

Soos die konsultant hierbo gesê het:  “Eerlikheid is die volmag vir belangrikheid”.

Het dit kredietwaardiheid?

Een van die grootste ondersteuners van hierdie opname is Warren Buffet, wat eerlikheid een van sy sleutelbeginsels gemaak het.  In sy kommunikasie aan sy belanghebbendes het hy gesê  “…We will be candid in our reporting to you, emphasizing the pluses and minuses important in appraising business value. Our guideline is to tell you the business facts that we would want to know if our positions were reversed. We owe you no less.”

Daar is sterk empiriese bewyse dat hierdie opname betekenisvol is; en die bevestigings wat dit tot dusver gekry het, maak dit die moeite werd om eerlikheid een van jou sleutelbeginsels te maak.

Nota aan rekenmeesters:  Daar is baie artikels m.b.t. hierdie opname.  Ondersoek gerus self die webtuiste van die analitikus wat die Candour Analytics Sruvey ontwerp het.