Kredietverskaffers – Registrasie drempel is verlaag tot nul

Die Nasionale Kredietwet bepaal wie ‘n kredietverskaffer is en onder watter omstandighede registrasie ‘n vereiste is. Indien registrasie ‘n vereiste is, en die kredietverskaffer is nie geregistreer nie, gaan dit waarskynlik beteken dat enige ooreenkoms nietig en onafdwingbaar verklaar gaan word.

Daar is beperkte uitsonderings, maar voorheen moes kredietverskaffers geregistreer wees indien die totale primêre skuld wat ingevolge alle kredietooreenkomste aan hul verskuldig was, die neergelegde perk oorskry het.
Die perk was R500 000,00 maar hierdie bedrag is onlangs verminder tot Nul. Dit hou in wese in dat alle kredietverskaffers nou formeel moet registreer, ongeag die omvang van die bedrae wat uitgeleen word.

Die Nasionale Kredietwet en die Regulasies wat daarmee saamgaan is ingewikkeld met ‘n string tegniese voorskrifte en vereistes. Dit kan in ‘n slagveld ontaard so verkry gerus regshulp en professionele advies indien jy jou op hierdie terrein bevind.