Laat ‘n erfenis vir u besigheid met ‘n opvolgplan

Dit is ‘n ontnugterende statistiek dat 70% van familiebesighede nie tot die tweede generasie oorleef nie – ‘n beduidende verlies as gevolg van die tyd, moeite en investering wat nodig is om ‘n onderneming in Suid-Afrika te begin, te bestuur en te laat groei.

Om te verseker dat u besigheid oorleef ten spyte van die verlies van ‘n eienaar, ‘n vennoot of ‘n ander sleutelpersoon, vereis ‘n goed gestruktureerde opvolgingsplan wat die sakewaarde nie net op lang termyn nie, maar ook in die onmiddellike toekoms, ontsluit.

‘Die blywende waarde van ‘n leier word gemeet aan opeenvolging.’ (John C. Maxwell)

Opvolgbeplanning is om voor te berei op die toekoms van u onderneming, en te verseker dat die mense en hulpbronne beskikbaar is vir die voortgesette sukses daarvan na die leeftyd van die huidige sleutelrolspelers. Dit is veral van kritieke belang in klein ondernemings waar die verlies van ‘n sleutelpersoon die besigheid skielik tot stilstand kan bring.

In ‘n formele opvolgingsplan sit presies uit wat gebeur as die eienaar of ‘n vennoot of ‘n ander belangrike individu in die onderneming nie meer daar is nie, om verwagte en onverwagte redes. Hierdie redes wissel van die skielike of onverwagte dood of ongeskiktheid tot ‘n beplande en verwagte uittrede, byvoorbeeld as gevolg van aftrede.

Sommige van die opsies vir opvolging sluit in die versorging van die kinders en erfgename van die eienaars om die leisels oor te neem; lojale werknemers oplei om sleutelrolle oor te neem; om kundigheid op hoë vlak van buite die onderneming in te bring; of die aandeel in die onderneming aan familie, aan die ander vennote, aan ‘n lojale werknemer of ‘n groep werknemers of aan ‘n eksterne koper verkoop.

Waarom is opvolgbeplanning so belangrik?

Opvolgbeplanning is van kardinale belang om die lewensvatbaarheid van die onderneming op langtermyn te verseker en om baie voordele op kort termyn te ontsluit.

‘n Goeie opvolgingsplan kan die nalatenskap van ‘n besigheidseienaar en hul aftrede of hul gesin se welstand verseker, in plaas daarvan dat die besigheid bloot een van die geskatte 70% van geërfde ondernemings word wat nie oorleef nie.

Dit verseker ook dat dit wat gebeur na die verlies van ‘n sleutelpersoon, beplan en gestruktureer word, eerder as om dit deur die omstandighede of deur die howe op die onderneming af te dwing.

‘n Duidelike en regverdige opvolgplan kan ook:

 • Voorkom verwarring en onsekerheid na ‘n skielike en onverwagte verlies,
 • Vermy gesinskonflik tussen erfgename en werknemers,
 • Maak voorsiening vir kontinuïteit en ‘n gladder oorgang, wat die impak op die onderneming en sy belanghebbendes verminder,
 • Verseker dat opvolgers, hetsy ‘n bevorderde werknemer, ‘n nuut aangestelde bestuurder, ‘n seun of dogter of ‘n ander familielid, of ‘n koper, gekwalifiseerd, bekwaam en versorg is om oor te neem,
 • Bied geleenthede vir interne groei van werknemers,
 • Verseker dat u billike waarde kan kry as u die besigheid verkoop of ‘n belang daarin het,
 • Voorkom die gedwonge verkoop van bates om die boedel te vereffen.

Hoe om te beplan

Opvolgbeplanning behels ‘n kombinasie van finansiële beplanning, boedelbeplanning en welvaartsbeplanning en vereis dus die kundigheid van gekwalifiseerde adviseurs, insluitend u rekenmeester.

Die besonderhede van ‘n opvolgingsplan hang af van ‘n reeks kwessies, soos die eienaarskapstruktuur van die onderneming, of erfopvolging die oorhandiging aan die volgende generasie of ‘n werknemer of ‘n eksterne koper is, en die unieke finansiële en wetlike aspekte van die onderneming.

As slegs een voorbeeld word baie ondernemings verkoop aan familie of personeel wat dalk nie voorheen kontant het nie, en dit vereis spesiale beplanning, byvoorbeeld verswakte betalings oor tyd en ‘n stadiger oorgang.

Hier is egter ‘n paar algemene kenmerke van ‘n suksesvolle opvolgplan:

 • Alle belanghebbendes word by die beplannings- en besluitnemingsproses ingesluit,
 • Geskiktheid, prakties en die beste resultate vanuit ‘n gesins- en sakeperspektief,
 • Dokumenteer en stel formele meganismes en duidelike prosedures in vir bestuur, konflik en dispuutoplossing,
 • Bevat ‘n korttermyn-noodplan vir elke sleutelposisie,
 • Bespreek ‘n volledige langtermynopvolgplan vir elke sleutelposisie,
 • Neem die finansiële, boedelbelasting- en belastingimplikasies van die besluite in ag,
 • Neem wetlike nakoming en kommersiële en praktiese oorwegings in ag,
 • Verseker kontinuïteit deur noodsaaklike likiditeit te verskaf deur byvoorbeeld sleutelpersoonsversekering, lewensversekering vir die vennote en gebeurlikheidsbeleide,
 • Skep ‘n lewensvatbare en volhoubare sakebedryf nou en vir die toekoms deur middel van gemoderniseerde sakestelsels, duidelik gedokumenteerde en outomatiese prosesse, volledig opgeleide mense en akkurate, up-to-date finansiële gegewens – wat alles ‘n groot waarde tot die besigheid sal gee in die toekoms.

As u oorweeg wat u dood of uittrede aan die sukses van die onderneming en die lewensonderhoud van u gesin kan doen, sal u besef hoe belangrik dit is om ‘n goed gestruktureerde opvolgplan in te stel.

Dit sal verseker dat u tyd, moeite en investering om ‘n besigheid in Suid-Afrika te laat groei, nie verlore gaan in ‘n statistiek nie, maar dat u nalatenskap voortleef en verder as die huidige sleutelrolspelers in die volgende generasie sal oorleef.