Minimum Lone vir Huiswerkers Verhoog

Hierdie jaar se nuwe minimum lone vir huiswerkers word in die tabel hieronder uiteengesit.

Op wie is dit van toepassing?

  • Alle huiswerkers in Suid-Afrika wat in ‘n private huishouding werksaam is
  • Onafhanklike kontrakteurs wat huiswerk doen
  • ‘n Persoon wat tuinwerk by ‘n private woning doen
  • Persone wat omsien na kinders, siek of ou mense, of gestremde mense in ‘n private woning
  • ‘n Motorbestuurder vir ‘n huishouding

Dit sluit uit –

  • Huiswerkers op plase
  • Huiswerkers wat gedek word deur ‘n ander sektorale vasstelling of bedingingsraad (soos kontrak skoonmakers).

Is jy in Area A of Area B?

 Area A sluit die meeste groot metropolitaanse gebiede in; Area B is alle ander gebiede. Sien die volledige lyste op die webwerf van die Departement van Arbeid http://www.labour.gov.za/DOL/downloads/legislation/sectoral-determinations/basic-conditions-of-employment/domesticwages2016_2017.pdf

untitled2