Moenie die Sperdatum vir Diensbillikheid Verslae mis nie

Versuim deur “aangewese” werkgewers om hulle diensbillikheid verslae betyds in te dien, kan lei tot ernstige boetes. Eerste oortreders kan ‘n boete van die grootste van R1,5 miljoen of 10% van omset oploop, terwyl dit tot die grootste van R2,7 miljoen of 10% van omset kan toeneem.

Die gebrek aan toepassing hiervan in die verlede (behalwe vir ‘n aantal hoëprofiel uitsonderings) het miskien nie-nakomende werkgewers ‘n valse gevoel van sekuriteit gegee, maar die Minister van Arbeid het nou gedreig met erge gevolge. As jy die 3 Oktober 2016 spertyd gemis het vir hand/pos indiening, beter jy dit vinnig regstel.

Volg die proses vir elektroniese indiening voor die aanlyn sperdatum van Sondag 15 Januarie 2017.  Gaan na die Departement se “Employment Equity Online Reporting for 2016” bladsy by https://ee.labour.gov.za/dmiso/ vir besonderhede.

Moet jy verslag doen?

Verslae moet ingedien word deur alle werkgewers wat in een van hierdie kategorieë val –

  • Alle werkgewers met 50 of meer werknemers, of
  • Werkgewers met minder as 50 werknemers wat aangewese is volgens die toepaslike omset drempel volgens die volgende tabel –

 untitled