PROFIEL

BGR Jacobs & Vennote het sy ontstaan gehad uit die firma van Mnr Eric Olivier wat sedert 1992 op sy eie gepraktiseer het.  Gedurende 1998 is ‘n maatskappy gestig en is die maatskappy se naam in 2000 verander na JF Jacobs & Vennote Ingelyf en is daar tot 2014 onder die naam Jacobs & Vennote gepraktiseer waarna die naam na BGR Jacobs Bester Griessel Ingelyf verander is.

Op 1 Desember 2000 het die praktyke van Jacobs & Vennote en Hermias van Zyl (handeldrywend as Theron du Plessis Worcester) saamgesmelt en praktiseer Hermias in assosiasie met Jacobs & Vennote.

Weens die samesmelting het die kantore in Russellstraat 60 te klein geraak en is na groter kantore gesoek.

Na onderhandelings met die Kerkraad van die NG Moederkerk Worcester, is besluit dat die CJV-saal as kantore ingerig sal word en sedert 1 September 2001 praktiseer die firma vanuit die CJV-saal in Adderleystraat 25, Worcester. Die praktyk het weer te groot geraak vir die bestaande kantoorruimte. Die praktyk het op 23 September 2015 na die huidige perseel in Adderleystraat 38 geskuif.

Worcester is geleë in die Breerivier-vallei op die N1 tussen Kaapstad en Johannesburg, sowat 100 km vanaf Kaapstad en op die bekende Roete 62 tussen Wolseley en Robertson. Die dorp word omring deur die Brandwacht-, Overhex- en Langeberge met die Hex- en Breederivier wat langs die dorp verbyvloei.

SAMEWERKING GEE ONS DIE VOORSPRONG

Die BGR-genootskap maak, deur hul kennis en kragte saam te snoer, dit vir ’n aantal klein en mediumgrootte Bolandse ouditeursfirmas moontlik om by bewese ervaring en opleiding te baat. Sedert hulle in 2004 in werking getree het, het die BGR-handelsmerk homself gevestig om gehalte, ervaring en kennis van die hoogste standaard teen ’n bekostigbare prys te lewer.

Oor die jare het die kantore van die BGR-genootskap se diensgebiede uitgebrei van primêr ouditdienste tot ’n volledige reeks besigheidsoplossings. Die gemeenskaplike kliëntebasis strek landswyd en bedien alle industrieë en sektore. BGR fokus daarop om spesialiskennis in elke diensgebied te verseker om sodoende aan elke kliënt se unieke behoeftes te voldoen.