Sakeredding – Hoe gaan dit?

Sakeredding (SR) is een van die hoekstene van die “nuwe” Maatskappywet. Dit word algemeen aanvaar dat die SR afdeling van die Wet gebaseer is op die beste internasionale praktyke en van ‘n baie hoë standaard is.

Feitlik alle sake eienaars ervaar op een of ander stadium moeilike tye – kennis van hoe SR werk, kan jou besigheid red.

Wat is Sakeredding?

Wanneer ‘n besigheid probleme ervaar, kan dit in sakeredding gaan. ‘n Sakeredding praktisyn stel ‘n sakereddingsplan op (saam met sleutel belanghebbers soos banke, skuldeisers, aandeelhouers, werknemers, ens). Tydens die proses is die besigheid wetlik beskerm teen eise van skuldeisers.

Die uitkoms is dat die besigheid terugkeer na normale handel (as die aksieplan suksesvol was), of gelikwideer word (as die plan onsuksesvol was).

Hoe gaan dit met Sakeredding?

Tot Maart 2016 het 2 148 besighede in SR gegaan en in 1 129 gevalle was dit steeds in werking. Van die 1 019 afgehandelde gevalle was 310, of net meer as 30%, suksesvol.

Terwyl dit ‘n verbetering is op die vorige Maatskappywet se Geregtelike Bestuur proses, is dit tyd om ‘n bestekopname te doen van SR.

3 stappe om die reddingskoers te verbeter

  1. Byna alle kommentators wil graag ‘n verbetering sien in die kaliber van SR praktisyns. Banke voer aan dat sulke kwessies ‘n rede is waarom hulle soms nie bereid is om fondse te verskaf wanneer besighede in SR gaan nie.

Potensiële oplossing: Oortuig die CIPC om standaarde vir die akkreditering van SR praktisyns te verhoog.  Die CIPC het reeds begin om dit te doen.

  1. Baie van die besighede wat in SR gegaan het, moes nie.

Potensiële oplossing: Laat die SR praktisyn (of onafhanklike spesialiste) ‘n in diepte ontleding van die besigheid doen voor die aanvang van SR. Die proses sal verbeter word deur direkteure en ander belanghebbers te betrek. SR moet net die groen lig kry as die ontleding daarop dui.

In die bostaande statistieke was baie besighede swak kandidate vir SR en moes eerder gelikwideer geword het. Die proses sal dus die potensiaal vir suksesvolle SR verhoog.

  1. Finansierders van besighede in likwidasie behoort voorkeur skuldeisers te word by likwidasie. Dit sal banke aanmoedig om risiko’s te loop deur aan SR entiteite te leen.

Natuurlik is die beste manier om SR te vermy, deur proaktief te wees. Doen altyd vooruitskattings van kontantvloei en hou die omgewing dop vir potensiële risiko’s.