SARS: VERANDERINGE AAN DIE WERKGEWER REKENINGSTAAT

SARS het ‘n noemenswaardige stap geneem sodat werkgewers nou belasting (bv.Lopende Betaal Stelsel (LBS), Werkloosheid Versekerings Fonds (WVF) en Vaardigheid Ontwikkelings Heffing (VOH)) op hul loonstaat (payroll), aktief kan bestuur.  Hierdie belasting is soms moeilik om te rekonsilieer en die herontwerpte vorm het dit ten doel om die proses te vereenvoudig.  Dit is belangrik om dit reg te kry, om so doende boetes en rentebetalings te vermy.

Besighede kan nou aanpassings aan hul rekeninge maak en kan betalings wat foutiewelik toegewys is, regstel.  Weglatings en ander foute kan gekorrigeer word (daar bestaan foutiewe betalings wat ‘n hele paar jaar terug gaan) en SARS aanvaar hul sal moet help om hierdie vrae en probleme reg te stel.

Met die toegang wat werkgewers nou het om self aanpassings op hul salarisbetalings se belastingindiening,  is die verantwoordelikheid nou hoër om hul salarisbelasting  reg te bestuur.  Die hele proses behoort SARS ook te help om hul eie werkslading te vereenvoudig.

Daar is ook ander verbeteringe aan die Rekeningstaat soos die groepering van soortgelyke transaksies en ‘n ontvangsnommer vir betalings en joernale wat werkgewer sal help om betalings met hul bankstate te skakel.

 VIR REKENKUNDIGES:  SARS se webtuiste bied ‘n goeie verduideliking.