Sukkel jy om jou SARS krediet te ontvang?

Daar is ‘n gevoel dat belastingpligtiges ongelukkig raak oor die omvang van die belastings wat hulle moet betaal. Voeg hierby die slegte publisiteit wat SARS gekry het met die huidige politieke stryde en die string skorsings/afdankings van senior SARS amptenare.

Ten spyte hiervan, wys die statistieke van April tot Julie dat die staat se finansies op koers is om die beloofde te verrig van die begroting wat die Minister van Finansies in Februarie voorgehou het. Dit is waar dat invorderings minder is, maar dit word meer as goedgemaak deur laer staatsuitgawes.

 Belasting terugbetaling sloering – wat gaan aan?

Een van die hoekstene van die doeltreffende stelsels van SARS, is die spoed waarteen belastingkrediete deur SARS terugbetaal word – normaalweg 48 uur nadat ‘n aanslag uitgereik is of ‘n verifikasieproses afgehandel is. Tog is daar ‘n konstante stroom van klagtes vanaf belastingpligtiges en die sakepers oor frustrerende vertragings wat ervaar word met terugbetalings.

Belastingpligtiges aan wie belastingkrediete verskuldig is, word onderwerp aan standaard verifikasieprosesse. Wat dikwels gebeur, is dat die belastingpligtige gevra word om persoonlik na ‘n SARS kantoor te gaan met hulle FICA- en bankbesonderhede. Baie word gevra om dit meer as een maal te doen, waarna daar steeds geen terugbetaling gebeur nie. Belastingpraktisyns vind ook soms dat ‘n “spesiale stopper” op hulle kliënte geplaas is, waarvan nie hulle of die kliënt in kennis gestel is nie. In baie gevalle word die frustrasie vererger deur onduidelike of geen kommunikasie vanaf SARS.

SARS het hulle kontrolemaatreëls oor terugbetalings verskerp weens toenemende kriminele aktiwiteit en die hoë vlakke van bedrog wat voorkom. Hulle was egter dubbelsinnig in hulle verduideliking van die werklike sloerings met terugbetalings – hulle erken dat daar ‘n probleem is, maar sê dan dat die vertragings net betrekking het op 5% van opgawes en dat belastingpligtiges vertragings moet verwag.

 ‘n Bietjie lig aan die einde van die tonnel – miskien

SARS het ‘n bygewerkte Belastingdiens Handves beloof, wat hopelik binnekort vrygestel sal word en die probleem sal aanspreek. Daar is tans ‘n voorlegging aan die Parlement dat die Minister die Belasting Ombudspersoon opdrag kan gee om “sistemiese kwessies” met betrekking tot diens te ondersoek.

In die tussentyd ly belastingpligtiges onder die kontantvloei gevolge. Dit is veral erg vir klein besighede en individue; en om bedrog aan te spreek sonder bykomende skade word ‘n kwessie van desperate dringendheid.