Sukkel Jy Om ‘n Terugbetaling Van ‘n Belastingkrediet Te Ontvang? Belasting Ombud Gaan SARS Stelsels Ondersoek

Twee maande gelede het ons daaroor geskryf dat die Belasting Ombud nou meer onafhanklik is van SARS, en dit het die Ombud nie lank geneem om sy magte te begin uitoefen nie.

Meer as die helfte van klagtes wat die Ombud ontvang, handel oor die lang tyd wat dit neem vir krediete om aan belastingbetalers terugbetaal te word. Dit het betrekking op beide inkomstebelasting en BTW.

Die Ombud mag ondersoeke loods om te bepaal of dit sistemiese probleme is wat die stadige terugbetalings veroorsaak. Die Minister van Finansies het die Ombud toestemming gegee om met die ondersoek voort te gaan.

Wat SARS sê

SARS het die ondersoek verwelkom en met vertroue in sy stelsels as volg reageer: “Weens die toename in bedrog, moet SARS reageer met strenger risikoreëls. Ten spyte daarvan, het SARS slegs 11% van sake verwys vir detail oudits. Wat betref persoonlike inkomstebelasting terugbetalings, het 98.2% binne 72 uur geskied.”

Die probleem is dat die groot terugbetalings gewoonlik voorkom in die 11% en 1.8% statistieke wat SARS aanhaal; en omdat klein besighede afhanklik is van kontantvloei, kan die terughou van betalings hulle solvensie bedreig.

Die statistieke is skrale troos vir eerlike belastingbetalers wat gedwing word om te wag vir terugbetalings wat werklik aan hulle verskuldig is. Ons kan net hoop dat die Ombud se ingryping daarin sal slaag om die vertragings te verminder.

Ons moet ook onthou dat SARS R30 miljard kortkom met sy invorderings vir die 2016/2017 jaar. Die Minister van Finansies het kommer hieroor uitgespreek, omdat ‘n tekort SARS se tendens van oorskryding van invorderingsteikens sedert 2009 omkeer.