Verpligte Oudit Firma Rotasie

Daar was baie artikels in die finansiële pers oor verpligte oudit firma rotasie (VOFR). Dit ná ‘n aankondiging van die Ouditeursraad (IRBA) dat hulle VOFR in Suid-Afrika wil instel.

VOFR is bedoel om die onafhanklikheid van ouditeure en die gehalte van oudits te verbeter. Daar is geen algemene aanvaarding of verwerping van VOFR nie. Dit was wel omstrede in sommige lande waar dit ingestel is; daar was selfs lande waar dit ingestel en later herroep is. Dit verklaar die heftige aard van besprekings en artikels oor die onderwerp.

IRBA het ‘n openbare konsultasieproses ingestel (wat gaan eindig op 20 Januarie 2017) oor sy plan om VOFR in 2023 te begin vir genoteerde maatskappye alleenlik. Hierdie JSE maatskappye sal elke tien jaar van ouditeursfirma moet verander.

Die praktiese implementering kom dus eers oor ‘n paar jaar. En terwyl mediaberigte baie kleiner maatskappye laat kwel het dat dit hulle sou raak, gaan dit slegs op genoteerde entiteite van toepassing wees.