WEES GEREED VIR ‘N SAID LEEFSTYLOUDIT

Om skielik onderworpe te wees aan die SAID (Suid-Afrikaanse Inkomstediens, of te wel SARS) se “Lewenstyloudit” is ‘n senuweetergende onderneming met die risiko van boetes van tot 200%, verouderde rente en strafregtelike vervolging.

Watter eksterne inligtingsbronne het die SAID toegang toe? Hoe kies die SAID teikens vir lewenstyloudit? As u ongelukkig genoeg sou wees om gekies te word, wat sal dan gebeur, en hoe kan u voorbereid wees? Kan u weier om saam te werk en / of toegang tot inligting van die SAID te eis voordat u daaraan voldoen?

Ons spreek hierdie vrae aan en bespreek ‘n beslissing van die Hooggeregshof waarin ‘n individu die gevangenisstraf opgelê word omdat hy nie ‘n lewensstylvraelys beantwoord het nie

Ons lees van Eskom se personeel wat lewenstyloudits moes ondergaan sodat korrupsie geïdentifiseer en uitgestamp kon word.

Die SAID doen al sedert 2007 lewenstyloudits. Hierdie oudits word uitgevoer wanneer die SAID vermoed dat die belastingpligtige nie al sy/haar inkomste verklaar nie en belasting betaalbaar is.

Die SAID het toegang tot baie inligtingsbronne

Toegang tot data kan verkry word vanaf:

  • U bank(e)
  • Die Aktekantoor vir eiendomstransaksies
  • Finansiële instellings vir verbandlenings of motorfinansiering
  • Registrasies vir voertuie
  • Sosiale en ander media waar u lewenstyl bepaal kan word
  • Miskien is bure of ‘vriende’ jaloers en stel hul die SAID in kennis dat u lewenstyl groter is as die voorgenome inkomste wat u verdien (die SAID moedig mense daadwerklik aan om hulle te help as hulle dink dat mense wat hulle ken, buite hul vermoë leef).

Hoe kies SARS mense vir lewenstyl-oudits?

Die SAID openbaar nie die kriteria wat hy gebruik om die sake van die belastingbetaler te laat ondersoek nie, asook nie hoe persone gekies word om ‘n leefstyloudit te voltooi nie. As u gekies word, moet u die oudit binne die tyd wat deur die SAID uiteengesit is, voltooi.

Een individu wat gekies is, het gevra om te weet wat die redes is waarom hy gekies is, en het geweier om die 26-bladsy “lewensstylvraelys” wat deur die SAID aan hom gestuur is, te voltooi (blykbaar na ‘n ‘derde party’ uiteensetting). Hy het nog nooit geregistreer as belastingbetaler nie en het ook nooit belastingopgawes ingedien nie. Die aangeleentheid is na die hooggeregshof verwys en het die reg van die individu om “vertroulike inligting van die SAID te eis” verwerp, en hom beveel het om die inligting wat die SAID benodig, te verskaf  andersins sou hy moontlik gevangenistraf opgelê word weens minagting van die hof totdat hy die lewenstylvraelys ingedien het.

Wat om te verwag as u gekies word

U moet besonderhede verstrek oor die daaglikse lewenskoste, insluitend huur- of verbandpaaiemente, kruideniersware, vermaak, voertuiguitgawes, vakansiedae in werklikheid is, elke koste verbonde aan u en mense wat met u verband hou. Dit sal met bankstate versoen word. Daarbenewens sal die SAID alle bronne van u inkomste ondersoek.

In die proses kan die SAID inligting oor vyf jaar terug aanvra. As u nie die nodige dokumentasie het om inkomste of uitgawes te regverdig nie, kan die SAID belasting op hierdie bedrae hef. Hou goeie rekords.

Dit is lonend om eerlik en so deeglik as moontlik te wees wanneer u hierdie proses voltooi. Soos hierbo genoem, die SAID het baie inligtingsbronne om die data wat u verskaf, na te gaan.

Die slegte nuus

As ‘n belastingpligtige inkomste onderverklaar het of die uitgawes wat geëis is, nie kan regverdig nie, sal die SAID aanslae op hierdie bedrae uitreik. Boetes tot 200% plus rente kan deur die SAID gehef word wat beteken dat die belastingpligtige ook na die Nasionale Vervolgingsgesag verwys word vir moontlike strafregtelike verrigtinge. Die enigste goeie nuus is dat die SAID nie soek- en beslagleggingsoperasies gebruik tydens lewenstyl-oudits nie – dit is vir kriminele sake wat die SAID volg.

Lewenstyloudits is senutergend en riskant vir belastingbetalers. Hou goeie rekords en raadpleeg u rekenmeester voordat u inligting by die SAID indien.