Wees voorbereid vir die staat wat trusts teiken

“Let me tell you how it will be

There’s one for you, nineteen for me

‘Cos I’m the taxman, yeah, I’m the taxman”

(The Beatles – ‘Taxman’)

Die regering is al vir baie jare vyandig teenoor trusts. In die nuutste 2016 konsep wysigingswet vir belasting, is ‘n bepaling oor trusts ingevoeg.

Neem kennis dat die wysiging nog nie in werking is nie, maar dat dit ‘n fundamentele effek op trusts gaan hê wanneer dit wel gebeur. Hierdie vroeë waarskuwing gee u meer tyd om met u belasting adviseur te konsulteer.

Die voorgestelde veranderinge: 

  1. ‘n Individu of verbonde party wat ‘n rentevrye of laekoers lening aan ‘n trust maak, gaan vanaf 1 Maart 2017 belas word (as die bepalings onveranderd in die wet vervat gaan word). Die verskil tussen die SARS koers van 8% (wat van tyd tot tyd verander) en die rente wat wel gehef was, sal belasbaar wees by die leninggewer.
  1. As jy belas word volgens hierdie bepaling, het jy 3 jaar om die belasting van die trust te verhaal. As die belasting nie van die trust verhaal word nie, word dit as ‘n skenking aan jou gesien.

‘n Voorbeeld ter illustrasie

Gestel jy maak ‘n rentevrye lening van R1 miljoen aan ‘n trust.

In die volgende belastingjaar gaan jy belasbaar wees op R80 000 (8% van R1 miljoen). Aanvaar verder dat die belasting hierop betaalbaar R32 000 (40% van R80 000) beloop.

As jy na 3 jaar nie die R32 000 van die trust verhaal het nie, sal jy belas word op ‘n skenking van R32 000 en geskenkebelasting van R6 400 (20% geskenkebelasting op R32 000) betaal.

Neem ook kennis dat die jaarlikse rentevrystelling van R23 800 nie hierteen benut kan word nie. Die skenking kan ook nie verminder word met die jaarlikse R100 000 geskenke vrystelling nie.

Wees voorbereid!

Vir baie lank was een van die praktyke by die stigting van ‘n trust, die feit dat die stigter die trust finansier het met ‘n rentevrye lening, sonder negatiewe belasting gevolge. As die nuwe wet in werking tree soos dit tans lees, gaan dit verander.  Wees voorbereid!