Werknemers wat tuis werk: Watter belastingaftrekkings kan jy eis?

Van die huis af werk is deel van ons “nuwe normaal” en daar word voorspel dat huiskantore in die toekoms ‘n permanente kenmerk van baie diensverhoudinge sal bly.

Beide werknemers en hul werkgewers moet vertroud wees met die belastinghoeke, veral die geleentheid om belastingaftrekkings te eis. Wanneer en hoe kwalifiseer jy vir aftrekkings? Watter uitgawes kan jy aftrek? Ons bespreek hierdie detail met ‘n eenvoudige praktiese voorbeelde.

Indien jy jou eie huis besit, lees gerus die laaste aantekening onderaan hierdie artikel omtrent die moontlike impak omtrent aanspreeklikheid op jou kapitaalwinsbelasting wanneer jy vir jou huiskantoor eis wanneer jy jou huis verkoop.

Ons wil mense die vryheid gee om te werk waar hulle wil, veilig met die wete dat hulle die dryfkrag en kundigheid het om uitstekend te presteer, of dit nou by hul lessenaar of in hul kombuis is. Julle het nog nooit in ‘n kantoor gewerk nie, en nooit sal nie
(Richard Branson)

Duisende werknemers moes sedert die einde van Maart vanaf die huis werk. Hierdie verhaal was een van die suksesverhale van Covid-19, aangesien maatskappye volgens berigte bevind het dat die produktiwiteit toegeneem het, reiskoste laer is en die werk steeds gedoen word.

Werknemers kan die finansiële en gesondheidsvoordele deur tuis te werk geniet, en beide hul en hul werkgewers moet weet dat hulle ook sekere uitgawes van huiskantore as belastingaftrekkings kan eis. Normaalweg sal slegs onafhanklike kontrakteurs en kommissarisse hierdie uitgawes eis, maar die SAID het bevestig dat die verligting ook beskikbaar is vir voltydse werknemers – maar slegs in die spesifieke omstandighede soos uiteengesit in die Inkomstebelastingwet.

Hoe jy belastingaftrekkings vir ‘n huiskantoor kan eis

Die Inkomstebelastingwet bevat basiese vereistes waaraan voldoen moet word indien hierdie belastingverligting van toepassing is:

  • Jy moet ‘n ‘handel’ beoefen – wat ‘n indiensneming kan wees, dus word aan hierdie kriterium voldoen.
  • Die huiskantoor moet spesifiek toegerus wees om jou werk te verrig – gewoonlik beteken dit ‘n rekenaar, internettoegang, ‘n drukker, lessenaar en stoel ens.
  • Die huiskantoor word gereeld en uitsluitlik deur jou gebruik om jou werk te verrig. Sodra jy ‘n dag se werk voltooi het, kan die gebied byvoorbeeld nie as ‘n gesinskamer gebruik word nie.
  • Meer as 50% van jou werk moet in die huiskantoor uitgevoer word – met ander woorde jy moet minstens ses maande van die belastingjaar van die huis af werk.

Belastingaftrekkings toegelaat

As aan bogenoemde kriteria voldoen is, kan jy die volgende aftrek:

  1. Huur- of verbandrente op jou huis- en huisherstelwerk,
  2. Munisipale tariewe, elektrisiteit en water,
  3. Slytasie op kantoortoerusting (die SAID het verskillende waardeverminderingskoerse op rekenaartoerusting en kantoormeubels).

Jy bestuur ook jou huiskantoor, soos selfoon, internettoegang, herstel van toerusting, skryfbehoeftes en skoonmaak. Aangesien dit nie in die Inkomstebelastingwet vermeld word nie, is dit beter dat jou werkgewer jou vir hierdie uitgawes vergoed.

Ingevolge punte 1 en 2 moet jy as belastingpligtige die koste verdeel wanneer jy dit in jou inkomstebelastingopgawe eis. Dit word gewoonlik gedoen op ‘n vloeroppervlakte, d.w.s. vierkante meter van die huiskantoor in verhouding tot die totale oppervlakte van die huis – sien die voorbeeld hieronder.

Soos hierbo genoem, is een van die kriteria dat jy slegs ‘n toelaag vir ‘n huiskantoor kan eis indien meer as 50% van jou werk (en ten minste vir ses maande van die belastingjaar) in jou huiskantoor gedoen word. Dit is nie ‘n probleem tydens sluiting nie (aangesien die huiskantoor 100% van die tyd gebruik word), maar as jy na die sluitingsdatum wil aanhou eis vir ‘n huiskantoor, moet jy meer as 50% van jou werksure in jou huiskantoor spandeer.

 

Voorbeeld: Huis Kantoor
Notas Berekening van die aftrekkings geëis   Rand  
  Elizabeth werk van die huis a fen koop die volgende…      
  Lessenaar en n stoel   10 000  
  Rekenaar en n drukker 12 000  
  = Totale toerustig en meubels   22 000  
  Elizabeth’s maandelikste kostes, water, vullis en elektriese kostes 4 000  
  Elizabeth’s maandelikse huur   20 000  
1 Haar maandelikse data en selfoon koste 1 200  
1 Skryfbehoeftes   120  
         
  Haar jaarlikse belastingopgawe      
2 Slytasie van rekenaartoerusting 3 jaar afskryf 4 000  
2 Meubels 10 jaar afskryf 1 000  
  =Slytasie aftrekking C22   5 000  
3 Water, heffing, vullis en elektrisiteit   6 000  
3 Huur eis   30 000  
  =Totale aftrekkings   41 000  
         
  NOTES      
1 Die maatskappy vergoed Elizabeth vir hierdie koste, aangesien dit volgens die Inkomstebelastingwet nie toelaatbaar is nie      
2  

Jaarlikse waardevermindering van rekenaar = 12 000/3 = 4 000

     
2 Jaarlikse waardevermindering van meubels = 10 000/10 = 1 000      
3 Gootte van Elizabeth’s huis 200 vierkante meter  
  Grootte van haar huis se kantoor 25 vierkante meter  
  Eis is  (25/200) 12,5% van toelaatbare koste
  Jaarlikse munisipale rekening 48 000  4 000 maandeliks
  Eis is 48 000 x 12.5%   6 000
  Huur eis = jaarlikse huur x 12.5% 30 000   240 000 x 12.5%
         

 

Hierdie belastingaftrekkings vergoed jou effektief vir jou koste om ‘n huiskantoor toe te rus. Beide werkgewers en werknemers vind baat daarby.

As werknemer, maak seker dat jy ‘n brief van jou werkgewer ontvang om te bevestig dat jy tuis werk, fakture en state van hierdie uitgawes behou, en hou ‘n sigblad van die dae wat jy tuis gewerk het gedurende die belastingjaar.

As werkgewer praat met jou rekenmeester wanneer jy dit opstel. Die vereistes van die SAID is streng en jy sal liefs nie wil nie hê dat jou personeel se aftrekkings geweier nie.

Nota:  Die eis van ‘n huiskantoor soos hierbo, kan ‘n negatiewe uitwerking hê op die bedrag kapitaalwinsbelasting wat jy moet betaal as jy uiteindelik jou huis verkoop. Dit kan ‘n ingewikkelde kwessie en berekening word, dus is dit noodsaaklik om professionele advies oor hierdie aspek te kry!